הדר כץ 

פשוט לכתוב 

hadar katz

כתיבה מודעת

hadar katz

פשוט
לכתוב 

הדר כץ 

סיפור לשבת